Deze week werden wij al benaderd door een student die een scriptie aan het schrijven was over groepsdruk. Diederik van Herwijnen heeft hem te woord gestaan; het was een levendig interview! De concept-tekst is inmiddels al verwerkt.

Jessica Terwiel heeft kort geleden een lezing gegeven over de psychologische aspecten van manipulatie en de benodigde vaardigheden voor hulpverleners. Daarnaast gaf een lesmiddag, door de secretaris verzorgd voor familie-mediators, aanleiding voor ideeën om het materiaal verder aan te passen voor deze groep geïnteresseerden, aangezien zij met enkele zeer specifieke moeilijkheden te maken krijgen in hun werk.